Als u in een woning van de Parabool woont, houden wij ons aan de landelijke regels.
Download hier het document: Uw zorg in een AWBZ-instelling (Landelijke regels, Zorginstituut Nederland)
Daarnaast hebben wij een aanvullend document opgesteld waarin is opgenomen welke kosten de Parabool vergoed en welke voor eigen rekening zijn. Bekijk het hier document Doorberekening materiële kosten, cluster wonen.