Om de eigen bijdrage te berekenen, wordt er eerst gekeken naar welke vorm van zorg u afneemt bij de Parabool:

Zorg met verblijf
Wanneer u bij de Parabool woont, valt u onder de vorm ‘zorg met verblijf’. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw indicatie en uw huishouden. Lees hierover meer op de site van het CAK.
Wilt u alvast uw eigen bijdrage berekenen? Bereken!

Zorg thuis
Ontvangt u ondersteuning van de Parabool in uw eigen omgeving, dan betaalt u een eigen bijdrage die valt onder Zorg zonder verblijf. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.
Wilt u alvast uw eigen bijdrage berekenen? Bereken!

PGB
PGB staat voor persoonsgebonden budget, een bedrag dat u krijgt om uw eigen zorg mee in te kopen. Bij de Parabool heeft u een PGB nodig. Voor meer informatie over PGB kunt u terecht op de website van het CAK.